Pressemeddelelse 11. september 2023

Samarbejde og datadeling er det nye sort

Livsstilsbranchen skal omfavne samarbejde og datadeling for at kunne imødekomme nye krav ved EU’s digitale produktpas.

Danske brands inden for livstilsbranchen skal i nærmeste fremtid være klar til at kunne dokumentere informationer om et produkts miljø- og energimæssige egenskaber og –belastninger – det såkaldte digitale produkt-pas. Passet skal derudover følge produktet i hele produktets levetid og muliggøre, at produktet kan blive genanvendt og genbrugt.

En foranalyse udarbejdet af Lifestyle & Design Cluster, DI Handel og Industriens Fond lægger op til en debat om det potentiale og de udfordringer, der ligger i at løfte branchens udfordringer og finde løsninger, der kan afhjælpe dem.

Foranalysen peger blandt andet på:

  • Samarbejde og datadeling er essentielle for at tackle branchens udfordringer.
  • Blockchain-teknologi kan give branchen en konkurrencefordel på sporbarhed og transparens.
  • Kun 6% af danske virksomheder har en konkret plan for implementering af blockchain-teknologi.

Lær af andre brancher

Analysen fremhæver erfaringer fra andre industrier, der viser, at en branche kan gå sammen om at håndtere fælles udfordringer, selv om de er fragmenterede og ikke er voldsomt digitaliserede.  På trods heraf er deres udfordringer sammenlignelige, og det er derfor muligt at inspirere i og på tværs af brancher.

”Udfordringerne er større end den enkelte virksomhed, og der er gevinster at hente ved at gå sammen om at løse dem.  Analysen viser, at blockchain-teknologi og andre teknologier, der understøtter digital tillid, kan give branchen en konkurrencefordel på sporbarhed og transparens, så en brancheløsning er bestemt en mulighed”, siger Heidi Svane, Head of Digital, Lifestyle & Design Cluster.

Kun et fåtal af danske livsstilsvirksomheder anvender i dag blockchainteknologi, hvilket især skyldes, at virksomhederne mangler viden om hvad teknologien kan tilbyde, kompetencer til anvendelse og villighed til investering,

Småt er IKKE godt

Indsigterne fra interviews viser, at en national løsning vil være for snæver til at imødekomme sektorens behov, og flere aktører nævner muligheden for at udforske en skandinavisk eller nordisk digital brancheløsning.

Nogle aktører foreslår en løsning på EU-niveau for at sikre standardisering i overensstemmelse med lovgivningen, mens andre er bekymrede for, at en international løsning inden for en enkelt branche vil betyde, at virksomhederne i Danmark vil miste styring og indflydelse.

Data skal have kvalitet

En af de primære udfordringer, som livstilsbranchen står overfor, er netop at sikre sporbarhed, transparens og kvalitet i data.

At have styr på sporbarhed, transparens og verificeret data er en konkurrencefordel, fordi især B2B, kræver det. Snart er der også rapporteringskrav og det må forudses, at også slutbrugere også vil lægge pres på. Desuden øger valideret data eksportmulighederne ved at bidrage til gennemsigtighed og troværdighed i forsyningskæden.

”Kunder kræver i stigende omfang viden om produkters aftryk på den verden vi alle sammen lever i. De vil vide hvordan varen er produceret, hvad det har krævet af ressourcer, hvilke forhold produktet er produceret under og generelt kende til rejsen fra råstof til slutprodukt. Derfor er arbejdet med transparens og sporbarhed heldigvis ikke bare en rapporteringsøvelse. Det er også en øvelse i at etablere samarbejder og partnerskaber. I at løfte virksomhedens digitalisering. Og i at producere bæredygtigt. De virksomheder, der kan dokumentere, at de er gode til at reducere deres klimaaftryk, bliver mere konkurrencedygtige og kan opnå mersalg fordi de er mere attraktive at handle hos,” siger Charlotte Kjeldsen Krarup, der er udviklingsdirektør i Industriens Fond.

Når der er klarhed over og åbenhed om produktionsprocessen og de involverede aktører, kan nationale såvel som internationale kunder være trygge ved, at produkterne er produceret under de ønskede vilkår og opfylder de nødvendige kvalitetsstandarder. Dette kan være afgørende for at sikre langvarige handelsrelationer og skabe holdbare konkurrencefordele på internationale markeder.

Hvad så nu?

Foranalysen anbefaler, at industrien kigger videre på en fælles løsning, men for at det bliver muligt skal disse fire faktorer spille ind: 1) løsningen skal være forretningsmæssig levedygtig. 2) løsningen skal være teknisk gennemførlig 3) løsningen skal kunne skabe et økosystem 4) løsningen skal leve op til brugernes præferencer.

Projektet, Blockchain Business in Commerce & Design, inviterer alle til at blive klogere på sporbarhed, transparens og digitalt produktpas den 9. og 10 oktober.

Her bliver foranalysen præsenteret og diskuteret, ligesom eksperter og brands vil dele deres erfaringer og anbefalinger.

Foranalysen er udarbejdet i et samarbejde mellem DI Handel, Industriens Fond og Lifestyle & Design Cluster, samt 27 aktører i brancherne mode, møbel og design under projektet Blockchain Business in Commerce & Design.