Potentialet for blockchain

Denne foranalyse undersøger potentialet for en fælles blockchainløsning i mode-, møbel- og designbranchen. Foranalysen viser, at der er potentiale for sådan en løsning, dog kræver udformningen af en sådan løsning mere analyse. Blockchainteknologien er et værktøj til at imødegå fælles udfordringer, men kan ikke stå alene, da det er netværket, der driver værdiskabelsen.

Foranalysen er baseret på et rammeværk, som er udviklet specifikt til at identificere levedygtige blockchainprojekter. Rammeværket består af fire parametre, henholdsvis:

  1. Forretningsmæssig levedygtighed
  2. Økosystemets opnåelighed
  3. Brugernes præferencer
  4. Teknisk gennemførlighed

Essensen i rammeværket ligger i behovet for at balancere disse fire parametre for at opnå succes med et blockchaininitiativ.

Indsigterne udledt af denne foranalyse baserer sig på online interviews med i alt 27 fagpersoner fordelt på 16 aktører i økosystemet for digitalisering af mode møbel og designbranchen.

Foranalyse