Baggrund

Blockchainteknologi er et effektivt værktøj til at håndtere data og øge transparens, tillid og ansvarlighed i værdikæder med mange aktører. Alligevel benytter kun et få antal danske design- og handelsvirksomheder i dag blockchainteknologien, hvilket især skyldes, at virksomhederne mangler viden om, hvad blockchains kan tilbyde, hvordan teknologiens potentiale udnyttes, og hvordan forretningsmodellen skal skrues sammen, hvis teknologien skal implementeres.

Det skal projektet ’Blockchain Business in Commerce & Design’ lave om på igennem fokus på at øge virksomheders viden om teknologien og styrke deres kompetencer til at tage strategiske beslutninger om valg og implementering af blockchain, særligt i relation til EU’s direktiv om øget produktansvar og kommende produktpas.

Projektets formål

Formålet er at give danske designvirksomheder, deres leverandører og kunder kompetencer til at tage strategiske beslutninger om valg, implementering og inkorporering af blockchain teknologi i deres arbejde med at sikre dokumentation og compliance i forhold til EU’s kommende regulatoriske krav og fremme bæredygtighed i deres produkter, herunder sporbarhed i form af digitale produkt pas.

Projektet vil ende op med en vurdering af potentialet en national eller fælles blockchain løsning og om en sådan vil kunne give de danske designvirksomheder øget konkurrenceevne på eksportmarkederne ved at understøtte:

  • Sikker identifikation af danske produkter og dansk design

  • Sporbarhed og transparens i virksomhedernes forsyningskæde og produkternes livscyklus

  • Omkostningseffektiv dokumentation af produkters klima-, miljø- og/eller kvalitetsmæssige karakteristika (som forberedelse til et kommende digitalt produktpas).

Projektgruppen

Betina

Betina Simonsen

Direktør
Lifestyle & Design Cluster

Heidi Svane

Heidi Svane

Head of Digital
Lifestyle & Design Cluster
heidi@ldcluster.com

Frederik Thrane

Frederik Thrane

Project Manager Circular Economy
Lifestyle & Design Cluster
frederik@ldcluster.com

Kim Bruno Lindby

Kim Bruno-Lindby

Chefkonsulent
DI Handel
kibl@di.dk

Tevin Lac

Tevin Lac

Head of e-commerce
DI Handel
tela@di.dk