Den danske mode- og designbranche vil i de kommende år støde på flere udfordringer, fordi teknologien udvikler sig hurtigt, forbrugertendenserne ændrer sig, og der stilles større krav til virksomhederne om at omstille sig til mere bæredygtige forretningsmodeller.

Samtidig vil de kommende regulatoriske krav fra myndigheder understøtte hastigheden i denne omstilling og det vil få stor indflydelse på produktion og salg af produkter i mode- og designbranchen. Nogle af de mest markante krav er følgende:

  • Tekstilstrategien og affaldsrammedirektivet: Europa-Kommissionen fremlagde i marts 2022 et udspil til EU’s nye tekstilstrategi, som har som mål at gøre alle tekstilprodukter i EU mere holdbare, genanvendelige og fri for farlige stoffer og produceret med respekt for sociale standarder inden 2030. Kravene i tekstilstrategien forventes også at blive en del af revisionen af affaldsrammedirektivet i 2023.
  • Ecodesign-forordningen: En ny ecodesign-forordning vil indeholde fælles designkrav og EU-regler for udvidet produktansvar for tekstiler. Målet med forordningen er at få de mest klima- og miljøbelastende produkter væk fra det europæiske marked inden 2030.
  • Det digitale produktpas: Europa-Kommissionen vil introducere krav til et digitalt produktpas, som vil kræve, at producenter af tekstiler og møbler leverer digital produktinformation, der er tilgængelig for forbrugerne. Det digitale produktpas skal gøre det lettere at reparere eller genbruge produkter og øge gennemsigtigheden i forsyningskæden.
  • Skovrydningsfri forsyningskæder: En ny EU-forordning om skovrydningsfri forsyningskæder vil pålægge aktører og forhandlere at bevise, at produkter som læder, møbler og træ, der ønskes markedsført i EU eller eksporteret, er lovlige og skovrydningsfri (produceret på arealer, der ikke har været udsat for skovrydning efter 31. december 2020).

Disse regulatoriske ændringer forventes at have stor indflydelse på både små og store virksomheder i mode- og designbranchen, herunder producenter og forhandlere af tekstiler, møbler og tøj. Virksomheder skal i meget højere grad kunne dokumentere, at de overholder krav fra myndighederne, men også vise de mere krævende kunder, at de rent faktisk overholder lovgivningen og måske endnu vigtigere dokumenterer nogle af de bløde værdier deres brand/produkt sælger sig på.

Blockchain kan være løsningen for branchen

Vil du læse mere om kravene fra myndighederne, kan du kigge i Inspirationskataloget over blockchainløsninger, hvor ovenstående uddybes, samtidig gives inspiration til hvordan eksisterede blockchainløsninger allerede i dag hjælper og understøtter mode- og designbrands med at øge sporbarheden, styrke autenticitet og øge cirkularitet i deres forretning.

Har du mod på mere viden, kan du deltage i et eller flere af de kommende webinarer:

Webinar 1 (28. februar 2023 kl. 9:00 – 10:0): Øgede regulatoriske krav – er blockchain løsningen?

Webinar 2 (14. marts 2023 kl. 9:00 – 10:0): Blockchainteknologi – konkrete værktøjer og use-cases

Webinar 3 (31. marts 2023 kl. 13:00 – 14:30): Er blockchain altid løsningen?