Hvad gør teknologier som blockchain ved fremtidens designprocesser?

Hvad gør teknologier som blockchain ved fremtidens designprocesser?

Potentialet i blockchain og udfordringerne med ressourceforbruget i modeindustrien kommer til at ændre hvordan design udfoldes i fremtiden. Måske er der ikke længere behov for dyre certificerings løsninger. Måske vil forbrugere og andre stakeholders kræve et helt nyt niveau af gennemsigtighed og måske er der grobund for helt nye forretningsmodeller og produktionsmetoder der kan løse ikke bare nuværende, men fremtidige problematikker. 

Det mødtes undervisere, studerende, specialister og virksomheder for at få indsigt i, blive inspireret af og diskutere. Lifestyle & Design Cluster & KEA faciliterede dialogen mellem studerende og virksomheder: Martine Jarlgaard, UTG, Spout, Green Cotton. CBS leverede tekniske og forretningsmæssige perspektiver og muligheder.

Genbesøg oplæg fra Jan Damsgaard, CBS og Karoline Thilo & Sofie Edvard, KEA her: https://youtu.be/ghsYuJo-evE 

Programmet for dagen

Hvad er Blockchain og Hvordan anvendes det? V. Jan Damsgaard, CBS   Download slides her

Hvordan bliver Blockchain brugt i modebranchen? V. Karoline Thilo & Sofie Edvard, KEA   Download slides her

“Vi mener at der ligger så stort et potentiale i at bruge blockchainteknologien i den tilblivende fase af produktets rejse, – netop for at skabe et tættere bånd til forbrugeren. Vi ønske at lukke (for)brugeren ind i designudviklingsfasen, via visuel storytelling omkring produktets tilblivelse. Dette kan være med til at give brugeren et indblik i at der ligger mange vigtige tanker og hårdt arbejde bag et designprodukt, – hvilket potentielt kan være med til at skabe en større respekt, samt højne værdien af beklædningsprodukter, som i de sidste 20-30 år har været stødt faldende på grund af branchens udvikling”, siger Karoline Thilo & Sofie Edvard.

Hvorfor er virksomheder nysgerrige på teknologien?

Samtale med Green Cotton, United Textil Group, SPROUT og Lifestyle & Design Cluster

 • Nysgerrige på at gøre det nemmere at arbejde med at være transparent og dokumentere kvalitet.
 • Håber teknologier kan mindske kompleksiteten i certificering og gøre det nemmere for kunden at se hvad de i virkeligheden køber gennem f. eks storytelling omkring den unikke designproces og materialevalg.
 •  Det vil kunne højne tilliden hos forbrugerne og modvirke mistanke om greenwashing.
 • Har ambitioner om at teknologien kan skabe en tættere og nemmere dialog, både internt i brandet, mellem leverandører, og med slutbruger.
 • En mulighed for at skabe et fælles sprog og grundlag omkring bæredygtighed.
 • Håber på at kunne afvæbne nogle af de kopister, der findes over hele kloden ved at have en tilgængelig og tydelig måde at vise ægthed på.
 • Mulighed for at belyse områder som er utilgængelige f. eks rejsen ude hos forbrugeren.
 • Vil kunne skabe noget formidling, storytelling og kommunikation med forbrugeren og give dem adgang til data så de kan træffe nogle endnu mere kvalificerede valg.
 • Hvis blockchain kan håndtere dokumentation og papirarbejde vil brands kunne fokusere tættere på produktudvikling og godt design.

Verdens første test projekt med Blockchain i Modebranche  v. Martine Jarlgaard

Martine var den første i verden til at teste ‘supply chain transparence fashion” i et pilotprojekt tilbage i 2017.

Martines indsigter:

 • Teknologier vil være den mest signifikante motor til forandring og hjælpe modebranchen til på en mere intelligent måde at producere fremtidens produkter på.
 • En bæredygtig og social forsvarlig metode med komplet transparens så kunden nemt selv kan afkode om det er ansvarlig tøj.
 • Den store udfordring i værdikæden for mode er manglende tillid samt store aktøre som dominere branchen. Blockchain kan være den teknologi, som kan skabe transparens og bemyndige de små virksomheder og producenter som bliver overset i dag, fordi de ikke har muskler til at presse deres leverandør eller være transparente om deres produktion.
 • Derudover har vi i Danmark et bevægende tradition for historiefortælling om vores design og kombinationen af storytelling, autencitet af hvor produkter oprindelig kommer fra samt originalitet kan skabe nye forretningsmodeller og konkurrencevilkår for de virksomheder som tør og bevæge sig ud i det

Hvilke eksempler findes der på blockchain og hvordan spiller IoT en rolle? v. Thomas Jensen, CBS    Download slides her

A

HAR DU NOGEN SPØRGSMÅL?

Vælg venligst en gyldig formular
Go to Top