Blockchain er efterhånden velbeskrevet i mange forskellige kontekster, men professor Jan Damsgaard og Professor MSO, Rony Medaglia opdagede at der manglede videnskabelig behandling af blockchainsteknologiens potentiale for at katalysere den bæredygtige dagsorden der ligger i FN’s verdensmål.

De har derfor udgivet en videnskabelig artikel, der indeholder et udgangspunkt for yderligere videnskabelig granskning af hvordan blockchain teknologien kan fungere som løftestang for at komme tættere på verdensmålene samt et overblik over initiativer, hvor blockchain understøtter bæredygtig udvikling indenfor verdensmålene.