Se 20 use-cases med blockchain, der fokuserer på kunder, værdikæde og betalinger

Som led i projektet har DI Handel i samarbejde med Deloitte foretaget en analyse af use-cases, der kunne have forretningsmæssige interesse for danske virksomheder. I den indledende analyse er der identificeret 20 udvalgte use-cases, der har relevans for handelsindustrien og falder ind under følgende tre overordnede kategorier:

  1. Kunder – forbedring og beskyttelse af kundens oplevelse
  2. Værdikæde – forbedring og effektivisering af værdikæden
  3. Betalinger og kontrakter – forbedring af transaktionsprocesser og sikring af validitet for implementerede kontrakter

Disse kategorier dannede rammen for 3 online workshops eller webinarer som DI Handel afholdte i juni sammen med Deloitte som en del af aktiviteterne i Projekt “Blockchain i Business og Dansk Design”.

Du kan se eller gense webinarerne i de forskellige kategorier og få de 20 use-cases uddybet.

Se webinar om kunder HER

Se webinar om værdikæde HER

Se webinar om betalinger HER

Gense det indledende webinar. 

Projekt ”Blockchain i Business og Dansk Design” afholdte et mere indledende webinar i maj om blockchainteknologiens potentiale for handelsvirksomheder i den samlede værdikæde.

Deltagerne fik bl.a. indblik i teknologiens modenhed i branchen samt en forståelse for, hvad teknologiens potentiale er for dig og din virksomhed.

Du kan gense webinaret HER