Nyt projekt skal styrke brugen af blockchain til bæredygtige forretningsmodeller

Flere steder i dansk erhvervsliv mærker man en efterspørgsel efter produkter fra bæredygtige kilder. Industriens Fond er derfor klar med 7,9 mio. kroner til et nyt højaktuelt forskningsprojekt, der skal afdække, hvordan blockchain-teknologien kan understøtte øget effektivitet, gennemsigtighed og en troværdig global forsyningskæde i møbel- og designindustrien.

Blockchain-teknologien er spået en lige så stor og revolutionerende fremtid som internettet. Det er dog en teknologi, som mange har svært ved at forstå og benytte. Industriens Fond har derfor støttet et nyt projekt, der skal opbygge viden og praktiske kompetencer hos små og mellemstore danske virksomheder i møbel- og designindustrien, så de kan vurdere og udnytte blockchain til at skabe bæredygtig forretning og konkurrencemæssige fordele. Projektet udføres af Copenhagen Business School, DI Handel og Lifestyle & Design Cluster:

”Når virksomheder formår at optage og udnytte ny teknologi, så øges konkurrenceevnen. Ved at bidrage til at dansk erhvervsliv i højere grad griber de teknologiske muligheder – heriblandt blockchain-teknologien – så kommer virksomhederne til at stå stærkere på den internationale scene. I første omgang tager projektet udgangspunkt i én specifik branche, men hvis erfaringerne er gode, så skal de på sigt komme flere virksomheder og sektorer til gavn,” siger adm. direktør Thomas Hofman-Bang fra Industriens Fond.

Anvendelsesmulighederne for blockchain skal konkretiseres

For DI Handel, der repræsenterer mere end 1.800 medlemsvirksomheder, er ambitionen med projektet at afdække og konkretisere, hvordan blockchain-teknologien kan ændre måden, hvorpå vi handler med hinanden på og dens påvirkning af forskellige led i forsyningskæden.

Teknologien har nemlig ”ingredienserne” til at løse nogle af de udfordringer, som digitaliseringen har givet danske virksomheder, herunder autenticitet, sikre transaktioner, datasikkerhed og transparens, men teknologien er stadig på så tidligt et stadie, at de fleste virksomheder ikke har forudsætninger for at vurdere potentialet eller komme i gang:

”Blockchain har potentialet til at kunne ændre hele økosystemet for producent- og handelsvirksomheder, men der mangler stadig viden om, hvordan teknologiens fordele kan og vil udmønte sig i konkrete løsninger. Vi ønsker derfor med dette projekt, at hjælpe virksomhederne med at tage informeret stilling til, hvorvidt de vil og hvordan de kan udnytte teknologiens muligheder i forskellige dele af forretningen. Blockchain er mest kendt som teknologien bag kryptovaluta, men vi har brug for at konkretisere blockchain-teknologiens anvendelsesmuligheder i business, hvor vi ser et stort potentiale”, siger Sidsel Dyrholm Holst, branchedirektør i DI Handel.

Ægthed og bæredygtighed skal synliggøres

Innovationsnetværket inden for møbel-beklædning- og tekstilbranchen Lifestyle & Design Cluster håber, at projektet kan være med til at autentificere produkters ægthed og verificere, at råmaterialet kommer fra en bæredygtig kilde i ellers umiddelbart uoverskuelige globale forsyningskæder:

Blockchain-teknologien er alt andet end en døgnflue, der kan negligeres. Det skyldes, at teknologien kan implementeres i stort set alle aspekter af forretningen, hvor der er plads til forbedringer. Den sikre data vil gøre det nemmere og mere tillidsfuldt at samarbejde med andre virksomheder samt ikke mindst at højne gennemsigtigheden i virksomheden. En ting, der i høj grad optager forbrugerne i disse år”, siger Betina Simonsen, direktør hos Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster.

En ny læringsplatform

Projektet skal foregå i tæt dialog med de danske virksomheder og vil afdække deres muligheder og udfordringer med blockchain-teknologien. Et centralt element i projektet bliver udviklingen af en online platform, hvor udvalgte virksomheder kan skabe deres egne blockchains og se dem vokse, når der kobles mere data på i forsyningskæden. Virksomhederne vil blive inkluderet i udviklingen af platformen, som varetages af CBS. Derudover vil partnerne producere retningslinjer og cases, samt afholde workshops og arrangementer for at formidle ny viden fra projektet.

FNs 17 Verdensmål er pejlemærker for erhvervslivets udvikling i de kommende år. De fleste af målene kan ikke opfyldes uden digitalisering. Derfor er blockchain afgørende som en af de væsentligste indgange til bæredygtig innovation”, slutter professor Jan Damsgaard fra Copenhagen Business School.

HAR DU NOGEN SPØRGSMÅL?

Vælg venligst en gyldig formular