Hvordan kommer virksomheder i gang og videre med Blockchain 

Skrevet af Nathalie MühlendorphLifestyle & Design Cluster – Download som PDF HER

 I februar 2020, mødtes mode- og møbelvirksomheder og eksperter for første gang til en workshop omkring anvendelsen af blockchain og IoT, og hvordan disse teknologier kan agere som løftestang til cirkulær forretningsudvikling. 

Skagerak, Green Cotton, United Textiles Group, HolmrisB8 og Gran Living blev matchet med eksperter fra vidensinstitutionerne KEA, CBS og Kolding Designskole, for at diskutere, sparre og identificere de udfordringer og muligheder der er, inden for teknologi og bæredygtighed i deres forretning.  

Blockchain har vist sig at være nyttig i flere sammenhænge, og åbner op for nogle nye forretningsmuligheder og forretningsgange. Til workshoppen, identificerede virksomhederne i fællesskab med eksperterne forskellige use cases, hvor blockchain kan være nyttig i mode- og møbelbranchen. De forskellige use cases er:  

  • Overblik over dokumentation (løsning på excel ark)
  • Alternativt supplement til certificeringer
  • Stoytelling mod kunder
  • Service og reklamation
  • Bekæmpelse af kopivarer og hælervarer
  • Autentifikation af produkt
  • Cirkulære forretningsmodeller – gensalg, redesign
  • Konkurrencefordele for B2B (f. eks offentlige udbud)
  • Dokumentation af bæredygtige initiativer.

For at en virksomhed kan få fuldt udbytte af en blockchain, så er det vigtigt, at virksomheden beslutter sig for, hvor i forsyningskæden, de ønsker data fra. Det kan være svært for virksomheder selv at identificere hvilken løsning, der passer bedst i forhold til deres ønsker og behov. Sofie Edvard Nielsen, underviser ved KEA forklarer: “Der skal være noget uddannelse inden for det. Konsulenter, der kan komme ud i virksomheden og hjælpe dem på vej. Sige, hvad den bedste løsning vil være ift. Deres behov. Høre, hvad de gerne vil kunne kommunikere, og hvad vil de gerne bruge blockchain til? Der kunne også være brug for nogle, der kigger på de business cases der er, også få implementeret den process”. 

Fredag d. 26. august, blev vores anden workshop afviklet, og her deltog virksomhederne Louis Poulsen, Sproupt, HD Lab, Kromtex og Sebra. De kom frem til de samme use casessom til den forhenværende workshop, men virksomhederne kom også ind på, hvorvidt virksomheder i branchen er klar til at være helt åbne og transparenteFor at opnå dén værdi, som en blockchain kan afgive i branchen, så kræver det, at et netværk af brands og producenter vælger at anvende det. For at kunne skabe data, der er valid og autentisk, kræver det, at man går sammen. En virksomhed kan ikke stå alene i denne sammenhæng.  

Hvad får virksomheder ud af at deltage i projektet?  

Thomas Jensen, Professor ved Institut for digitalisering fra CBS er ekspert inden for blockchain. Han har blandt andet arbejdet med Mærsk, hvor han skulle bygge en løsning for at skabe mere transparensHer afprøvede de hele 14 protyper, før de fandt dén løsning, som var mest værdiskabende for Mærsk. Thomas har identificeret, at det første trin for livstilsbranchen er at kortlægge, hvad de gerne vil være åbne omkring, og hvad der vil give mest værdi for kunden. Lige så snart dette er fastlagt, kan de påbegynde arbejdet på en blockchain.   

 De deltagende virksomheder har fået til opgave hver især at undersøge use cases og identificere hvilken én af dem, der vil give mest værdi for virksomheden at implementere.  

Sanne Nørgaard, CEO ved Green Cotton, så flere mulige use cases, som kunne bruges i virksomheden. Blandt andet vil Green Cotton gerne bruge blockchain, som baggrund for marketing og storytelling ud mod kunden. Sanne fortæller: “Jeg oplever, at kunderne gerne vilvide noget om #whomademe og produktions- og arbejdsforhold, så det vil vi gerne arbejde hen mod”. Sanne er efter afholdelsen af workshoppen gået i krig med at optrevle data bagud i forsyningskæden.  

Sådan kommer du i gang 

Som beskrevet tidligere, så det er det første skridt, som en virksomhed bør tage, er at identificere anvendelsesmuligheder ved at indsamle inspiration, deltage i workshops med eksperter, som deler viden og erfaringer med teknologien.  

Lav en intern workshop, hvor I gennemgår og kortlægger hvilke events i forsyningskæden, der skal være synlige i en blockchainDer er mange forskellige events i en forsyningskæde, og man skal derfor udvælge de datapunkter, som man mener, vil give mest mening at kunne gøre sporbare og vise til forbrugeren.  

Et event i forsyningskæden kan også betegnes som et datapunkt. Det er en bestemt hændelse i forsyningskæden, hvor man kan indsamle en given information. Eksempler på hændelser i en forsyningskæde kan være råmaterialets kilde, bearbejdelsen af råmaterialet, retningslinjer på fabrikken f.eks. overholder fabrikken, at de producerer på ordentlige arbejdsforhold, har varen rejst langt m.m. 

Når det så er blevet fastlagt, har I identificeret de grundlæggende informationer om use casen og hvilke data der er nødvendige, for at kunne åbne op i forsyningskæden. Herefter, skal man så vurdere om man har den nødvendige information, om det kan deles, hvordan finder man finder informationen og man kan samarbejde med ens partnere, leverandører og kunder.  

Det næste skridt er at lave et Excel ark, hvor man kortlægger de vigtigste events, som man vil åbne op for, og der dernæst finde dataen der skal understøtte disse events.  

Hvis I gerne vil høre mere om hvordan I kommer i gang, så kontakt os gerne!